Gastenboek

Disclaimer www.vanvoorden-tuinen.nl

Hoveniersbedrijf A.J. van Voorden
03-06-2010


Copyright
Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan Hoveniersbedrijf A.J. van Voorden, gevestigd aan de Matensestraat 64, Dodewaard, hierna in het vervolg aangeduid met 'Hoveniersbedrijf A.J. van Voorden'.

Informatie op deze internetsite, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Hoveniersbedrijf A.J. van Voorden.

De Hoveniersbedrijf A.J. van Voorden internetsite
Hoveniersbedrijf A.J. van Voorden stelt het op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze producten en een bezoek brengt aan onze internetsite. Hoewel de informatie op deze site permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen in modellen, uitvoeringen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie op deze site te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van de internetsite kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Virussen en veiligheid
Deze internetsite wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden.
Deze internetsite kan tevens links bevatten naar andere sites. Hoveniersbedrijf A.J. van Voorden is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

Databescherming
Hoveniersbedrijf A.J. van Voorden die respecteert de privacy van elke bezoeker aan deze site. Hierna wordt beschreven hoe Hoveniersbedrijf A.J. van Voorden gegevens verzamelt en hoe die gegevens gebruikt worden: Hoveniersbedrijf A.J. van Voorden verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een bestelformulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker Hoveniersbedrijf A.J. van Voorden die toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan. Hoveniersbedrijf A.J. van Voorden verzekert elke bezoeker met de grootste zorgvuldigheid om te gaan met persoonlijke gegevens conform de geldende wettelijke bepalingen en zal deze gegevens niet verstrekken aan derden.


Door Hoveniersbedrijf A.J. van Voorden verzonden e-mail
Door Hoveniersbedrijf A.J. van Voorden verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Hoveniersbedrijf A.J. van Voorden staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.